تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( استاد محمد قهرمان )
پیچک ( استاد محمد قهرمان )
شعر و ادب پارسی


پیچک ( استاد محمد قهرمان )
شعر و ادب پارسی

Email :

استاد محمد قهرمان متولد ۱۰ تیر ۱۳۰۸ در شهر تربت حیدریه به دنیا آمد وی را میتوان یکی از برترین شاعرهای معاصر قلمداد نمود . این شخصیت معروف تربتی دارای آثار متعددی میباشد که در زیر به گوشه ای از آن ها اشاره میکنیم آثار تحقیقى استاد قهرمان عبارتند از: تصحیح دیوان صائب تبریزى (۶جلد)، تصحیح دیوان صیدى تهرانى، انتشار و تصحیح مجموعه آثار ابوطالب کلیم همدانى، تصحیح دیوان حاج محمد جان قدسى مشهدى، برگزیده اشعار صائب و دیگر شعراى معروف سبک هندى، صیادان معنى (برگزیده اشعار سخن سرایان شیوه هندى) و … – انتشار مجموعه «حاصل عمر» شامل مجموعه اشعار محمد قهرمان و نشر شعرهاى تربتى او با نام «خدى خلدى خودم»